Pantone HKS lub barwy indywidualnie wskazanej

naklejki reklamowe
Kolory dodatkowe (specjalne, spotowe, "z puszki") ? kolory farb drukowych będące uzupełnieniem kolorów farb procesowych (np.
CMYK lub Hexachrome).

Mogą być wykonane na podstawie wzorników barw np.

Pantone, HKS lub barwy indywidualnie wskazanej przez zamawiającego.

Wszystkie farby poza farbami procesowymi określa się mianem farb spotowych.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kolory_dodatkowe

Jego nazwa powstała ze złożenia pierwszych

naklejki reklamowe
RGB ? jeden z modeli przestrzeni barw, opisywanej współrzędnymi RGB.
Jego nazwa powstała ze złożenia pierwszych liter angielskich nazw barw: R ? red (czerwonej), G ? green (zielonej) i B ? blue (niebieskiej), z których model ten się składa.
Jest to model wynikający z właściwości odbiorczych ludzkiego oka, w którym wrażenie widzenia dowolnej barwy można wywołać przez zmieszanie w ustalonych proporcjach trzech wiązek światła o barwie czerwonej, zielonej i niebieskiej (zob. promieniowanie elektromagnetyczne).Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/RGB

z połączenia barwy zielonej i czerwonej

Z połączenia barw RGB w dowolnych kombinacjach ilościowych można otrzymać szeroki zakres barw pochodnych, np.
z połączenia barwy zielonej i czerwonej powstaje barwa żółta.

Do przestrzeni RGB ma zastosowanie synteza addytywna, w której wartości najniższe oznaczają barwę czarną, najwyższe zaś ? białą.

Model RGB jest jednak modelem teoretycznym, a jego odwzorowanie zależy od urządzenia (ang.
device dependent), co oznacza, że w każdym urządzeniu każda ze składowych RGB może posiadać nieco inną charakterystykę widmową, a co za tym idzie, każde z urządzeń może posiadać własny zakres barw możliwych do uzyskania.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/RGB.

Widok do druku:

naklejki reklamowe