Pomoc prawna może być potrzebna w każdej firmie:

Zbyt prokonsumencko?

obsługa prawna firm śląskJakiś czas temu zmieniło się prawo odnośnie robienia zakupów przez internet.

Według nowej ustawy konsument ma dwa tygodnie na zwrot zakupionego towaru.

Mówiło się o tym, że to zabije e-handel, że pojawią się nieuczciwi klienci, że to furtka dla cwaniaczków i oszustów. Jednak czy tak się stało? Jakoś nie huczy w mediach o nagłej fali bankructwa właścicieli e-sklepów. Może nawet jest wręcz przeciwnie - ludzie chętniej robią zakupy przez internet, ponieważ mają więcej praw, niż przy tradycyjnych zakupach.
Jak zwykle - panika była zdecydowanie na wyrost.
Co prawda w pewnością zdarzają się sytuacje, gdzie ktoś kupuje coś z zamiarem zwrotu.

Wychodzi jednak na to, że to wyjątki.

Dlaczego tak mało wiemy o prawie?

obsługa prawna firm śląsk I ty możesz łamać prawo, nawet o tym nie wiedząc.
Nieznajomość prawa nie zwalnia z jego przestrzegania i nie jest czynnikiem łagodzącym.

Bardzo łatwo można się przekonać łamiąc prawo budowlane. To bardzo ciekawy temat, który wielu Polaków podnosi ciśnienie.

W naszym kraju prawo budowlane jest niezwykle restrykcyjne, mnóstwo prac wymaga pozwolenia na budowę, lub zgłoszenia. Usunąłeś ściankę z karton-gipsu, albo postawiłeś nową? Musisz to zgłosić. Wymieniłeś gniazdka elektryczne na nowe? Musisz to zgłosić.
Robisz remont dachu, i okazało się, że konstrukcja wymaga wymiany? Potrzebujesz pozwolenia na budowę.
Nieważne, że odsłonięty dach wymaga natychmiastowej naprawy - musisz dostarczyć projekt (zrobiony przez architekta z uprawnieniami, musisz skompletować kilka dokumentów, dostarczyć wszystko do urzędu i czekać na decyzję.
A można czekać całkiem długo.

Nic więc dziwnego, że większość remontów w polskich domach to tak naprawdę łamanie prawa.

Większość prac wymaga zgłoszenia, a czekać trzeba 30 dni, brak sprzeciwu oznacza zgodę.

Kodeks polskiego prawa cywilnego

Kodeks cywilny (skrót k.c.

lub w języku prawniczym kc) ? usystematyzowany według określonych reguł (nawiązujących do systematyki pandektowej) zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego obejmujący przynajmniej podstawowy zestaw instytucji z tej dziedziny. Obowiązująca w Polsce ustawa ? Kodeks cywilny ? została uchwalona 23 kwietnia 1964 r.

Wszedł w życie z dniem 1 stycznia 1965 r., z wyjątkiem artykułów 160?167, 178, 213?219 i 1058?1088, które weszły w życie z dniem ogłoszenia, czyli 18 maja 1964 r.

Opublikowany został w Dzienniku Ustaw nr 16, poz.

93 z 19641.

Organem wydającym był Sejm PRL, a organami zobowiązanymi: Rada Ministrów, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwo Obrony Narodowej. Geneza Uchwalenie kodeksu cywilnego w Polsce wywołane było w głównej mierze potrzebą unifikacji polskiego prawa cywilnego oraz unowocześnieniem dotychczasowych przepisów.

Do momentu wejścia w życie kodeksu cywilnego w zakresie stosunków cywilnoprawnych obowiązywały: - ustawa z dnia 18 lipca 1950 r.

? Przepisy ogólne prawa cywilnego (Dz. U.
z 1950 r.

Nr 34, poz.

311), - dekret z dnia 11 października 1946 r.

? Prawo rzeczowe (Dz.

U. z 1946 r. Nr 57, poz.
319), - rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r.
? Kodeks zobowiązań (Dz. U.

z 1933 r.

Nr 82, poz.
598), - dekret z dnia 8 października 1946 r.

? Prawo spadkowe (Dz.

U.
z 1946 r. Nr 60, poz. 328), - rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r.
? Kodeks handlowy (w pozostałej części kodeks obowiązywał do końca 2000 r.) (Dz.
U.
z 1934 r.
Nr 57, poz.
502), ustawa z dnia 13 lipca 1957 r.
o obrocie nieruchomościami rolnymi (Dz.

U.

z 1957 r. Nr 39, poz.

172), - ustawa z dnia 29 czerwca 1963 r.

o ograniczeniu podziału gospodarstw rolnych (Dz. U.

z 1963 r.

Nr 28, poz.
168), - rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o własności lokali (Dz. U.
z 1934 r.
Nr 94, poz.

848), - rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r.

o rejestrowym zastawie rolniczym (Dz.

U.

z 1928 r.

Nr 38, poz.

360), ustawa z dnia 14 marca 1932 r.

o rejestrowym zastawie drzewnym (Dz.

U.
z 1932 r.

Nr 31, poz.

317), - ustawa z dnia 28 kwietnia 1938 r.

o rejestrowych prawach rzeczowych na pojazdach mechanicznych (Dz.

U.
z 1938 r. Nr 36, poz. 302), - ustawa z dnia 15 czerwca 1939 r. o zastawie rejestrowym na maszynach i aparatach (Dz. U.

z 1939 r.

Nr 60, poz. 394), - rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 czerwca 1924 r.

o lichwie pieniężnej (Dz.

U.

z 1924 r.

Nr 56, poz.
574), - dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1935 r. o wysokości odsetek ustawowych (Dz. U.
z 1935 r.
Nr 88, poz.

545); - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.

Przepisy wprowadzające kodeks cywilny (Dz.

U.

z 1964 r.
Nr 16, poz.
94, z późn.
zm.), która zawiera w głównej mierze przepisy derogacyjne, kolizyjne i intertemporalne przygotowała polski system prawa do wejścia w życie kodeksu cywilnego.
Akty prawne wymienione wyżej zostały w całości lub w części uchylone przez niniejszą ustawę. Zawartość polskiego kodeksu cywilnego Polski kodeks cywilny składa się z czterech ksiąg: części ogólnej (art.
1?125) dotyczącej m.in.
osób i czynności prawnych, oraz ksiąg regulujących kolejno: prawo rzeczowe (art.
126?352), prawo zobowiązań (art.
353?921) oraz prawo spadkowe (art.
922?1088). Księgi dzielą się na tytuły, tytuły na działy, działy na rozdziały, a niektóre rozdziały na oddziały. Na podstawie kodeksu cywilnego wydanych zostało 10 rozporządzeń. Nowelizacje Dotychczas wydano 66 aktów zmieniających polski kodeks cywilny.

Pierwsza nowelizacja nastąpiła w 1971 r.

W okresie PRL-u kodeks cywilny znowelizowano ośmiokrotnie. Obszerna nowelizacja nastąpiła w 1990 r. w związku z transformacją ustrojową w Polsce.

Przejście z gospodarki centralnie sterowanej na gospodarkę planową koncesyjno-reglamentacyjną wywołało potrzebę dokonania głębokich zmian w kodeksie cywilnym, głównie w zakresie własności oraz umów (wprowadzono do kodeksu cywilnego np.

zasadę swobody umów, która jest jednym z fundamentów gospodarki wolnorynkowej ? mówi o niej art.

3531 kodeksu cywilnego). 27 stycznia 2014 r. Marszałek Sejmu ogłosił tekst jednolity kodeksu.Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Kodeks_cywilny.